Welkom bij het European Sathya Sai Education Institute (ESSE Instituut)

Wij stellen uw belangstelling voor Sathya Sai Onderwijs in Menselijke Waarden (SSOMW) op prijs. Het ESSE Instituut presenteert en verspreidt het Sathya Sai onderwijs programma al meer dan twintig jaar. Dit programma stimuleert de ontwikkeling van universele menselijke waarden, de gemeenschappelijke basis van alle mensen, culturen en geloofsovertuigingen. In de ruimste zin geeft het de aanzet tot een levenslang transformatieproces door eigen inspanning, waarbij niet alleen vaardigheden om de kost te verdienen aan bod komen, maar ook de ontwikkeling van een goed karakter alle aandacht krijgt. Verder tracht het de betrekkingen tussen het individu, het gezin, de maatschappij en de gehele schepping te versterken. Dit aandachtspunt maakt het voor veel verschillende mensen interessant. Het heeft professionelen uit allerlei werkgebieden aangetrokken, zoals onderwijs, economie, management, gezondheidszorg en sociale wetenschappen, vanuit heel Europa en wereldwijd.

Op de volgende pagina’s vindt u nadere informatie over de basisfilosofie en het programma van het instituut. Voor meer uitgebreide informatie kunt u contact met ons opnemen.

Contact

ESSE Institute

(European Sathya Sai Education Institute)

Copenhagen, Denmark

e-mail: info@esseinstitute.org