A Sathya Sai Oktatás pedagógiája

A tanfolyamon harmincheten vettek részt, és bár különböző háttérrel rendelkeztek, mindannyiuk szenvedélye az oktatás volt, és erős érdeklődést mutattak aziránt, hogy további ismereteket sajátítsanak el, növekedjenek, illetve, hogy még jobban megértsék a Sathya Sai Emberi Értékek Oktatási Programját (SSEÉO), melynek célja, hogy felszínre hozza az emberben rejlő szunnyadó értékeket, és hogy segítse az emberiséget abban, hogy lehetőségeit teljes egészében kivirágoztassa. 

A résztvevők megismerhették a SSEÉO első kurzusának bevezető témáit, amelyek olyan területeket érintenek, mint az Educare története, pedagógiája és filozófiája, továbbá az öt egyetemes emberi érték. A csoportfoglalkozások, csoportbeszélgetések és prezentációk kombinált alkalmazásának eredményeként született visszajelzések lényegi pontjai jól példázták azt, hogy mennyi mindenre és mennyire mélyrehatóan terjed ki a SSEÉO, illetve hogy milyen jelentős és pozitív hatást képes az egyén, a család és a környező közösség életére kifejteni. 

A SSEÉO programjának két lényeges kérdésköre volt annak vizsgálata, hogyan alakíthatunk ki szeretetteljes környezetet magunk körül, illetve hogy a tanárok miként válhatnak az emberi értékek példájává. E kérdések igazán egybecsengtek a kurzus résztvevőinek szemléletével, és mindenkinek erős indíttatást nyújtottak ahhoz, hogy elgondolkozzon azon, hogyan is tudnák még jobban alkalmazni az emberi értékeket a mindennapjaikban.  

A tanfolyam tulajdonképpeni fő célja az volt, hogy mindenkinek ösztönzést adjon saját lelki átalakulása folytatásához, és hogy ennek a folyamatnak részeként a résztvevők másokkal is megosszák az emberi értékek iránti odaadásukat, azok alkalmazásának módját mindennapi életük során, akár otthon vagy a hivatásban, legyen szó iskolai vagy munkahelyi környezetről, vagy akár a helyi közösségről.